{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }

ÜYELİK İLE YAPACAĞINIZ İLK ALIŞVERİŞİNİZE ÖZEL %10 İNDİRİM: 'HOSGELDINIZ10'

TERCİHLER
TR
Tercihler
Ülkeler
Dil
Türkçe
Para Birimi
TL

Üyelik Sözleşmesi

SANDRO Online Platformu Üyelik Sözleşmesi


Sayın Üye, bir Doğuş Holding A.Ş. iştiraki olan Doğuş Perakende Satış Giyim ve Aksesuar Ticaret A.Ş.’nin (“SANDRO”) internet sitesine hoş geldiniz. 


İşbu SANDRO Online Platformu Üyelik Sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi”), Doğuş Perakende Satış Giyim ve Aksesuar Ticaret A.Ş.’nin sahibi olduğu SANDRO Online Platformu (“Platform”) üyeleri (bundan sonra “Üye” veya “siz” olarak anılacaktır) için Üyelere Platform dahilinde sunulan Hizmetler’i, bu Hizmetler’den yararlanma şartlarını belirlemektedir. İşbu Sözleşme, Üye’nin Platform’da yer alan üyelik formunu doldurması ve bu sözleşmeyi onaylaması ile yürürlüğe girecektir.

 

Tanımlar


· “Üye(ler)”, işbu SANDRO Üyelik Sözleşmesini ve Online Kanalları’nı kullanmak suretiyle Platform’a üye olan gerçek kişiyi,

· “Site”, www.sandro.com.tr adresinden ulaşılabilen internet sitesini,

·  “Platform”, internet ortamında veya mobil telefonlar ile benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalar aracılığıyla, sair dijital ortamlarda markalardan alışveriş yapma, sipariş verme, siparişi iptal etme, geçmiş siparişleri görüntüleme, rezervasyon yapma, sisteme dâhil markalar tarafından sağlanan bilgilere erişme ve üye markalar tarafından üyelere sunulabilecek özel fırsatlardan yararlanma imkânı sunan Site veya Uygulama üzerinden kullanılacak Platform’u,

·  “Hizmetler”, SANDRO bünyesinde, Üyeler’in yararlanmasına ilişkin olarak Platform üzerinden sunulacak olan hizmetlerin tümünü ifade eder.


1. Taraflar


1.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin tarafları Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi No:249, Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Doğuş Perakende Satış Giyim ve Aksesuar Ticaret A.Ş. ve üyedir.


 2. Üyelik ve Üye Yükümlülükleri


2.1. “www.sandro.com.tr” adresinden ve/veya mobil uygulaması aracılığıyla SANDRO Platformu’na Üye olunabilir.

2.2. Platform’a üyelik kaydı, Üye’den herhangi birücret talep edilmeden gerçekleştirilir. Üye, mobil uygulama kullanımı sırasında gerçekleşen her türlü iletişim ve haberleşme giderlerinden sorumludur. SANDRO tarafından bu ücretler hiçbir durumda karşılanmamaktadır. 

2.3. SANDRO’nun herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi ve Platform üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme,

bunlara ilavede bulunma veya bunları yenileme ve Platform’u yeniden organize

etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. SANDRO

tarafından işbu Sözleşme ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup Platform’un kullanılması ile Üye güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu

dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Üye bizzat ve münhasıran

sorumlu olacaktır.

2.4. Üye, Platform’a üye olarak reşit olduğunu ve sunulan hizmetleri satın alabilecek yaşta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

2.5. Platform, Üyeler’in sistemden yararlanmaları sırasında, ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Üye yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Platform sorumlu tutulmayacaktır.

2.6. Platform dahilinde, SANDRO tarafından, puanlama veya sadakat programı gibi yeni uygulamalar getirilebilecektir. Bu uygulamaların içerik ve şartlarının belirlenmesi SANDRO’nun inisiyatifinde olacaktır. SANDRO veya Üye, 3 iş günü önceden Çağrı Merkezi aracılığıyla bildirimde bulunmak kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliği sona erdirebilirler. Bu durumda 3 iş günü içinde üyelik sona erer. Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme

tarihine kadar yararlanabilecektir. E-posta yolu ile iletilen üyelik iptal talepleri, Üye’nin üye olurken verdiği telefon numarası üzerinden kendisiyle irtibat kurularak, çağrı merkezinde işleme alınarak gerçekleştirilecektir. (SANDRO Çağrı Merkezi Telefon: (0212) 286 95 01 E posta: destek@sandro.com.tr  )

2.7. Üye, Platform’dan yararlandığı sırada;


· Platform tarafından sağlanan Hizmetler’de, bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait

içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Platform’un sorumlu olmayacağını,

· Sipariş verirken veya rezervasyon gerçekleştirirken bunlara ilişkin özel notlar

oluşturabilir. Ancak bu özel notlarda yer alan taleplerin yerine getirilip getirilmemesi SANDRO’nun takdirinde olduğundan bunların yerine getirilmemesi durumunda, SANDRO’nun bu durumu Üye’ye bildirmekle yükümlü olmadığını,

· Platform’un Hizmetler'inden faydalanırken ve Hizmetler'le ilgili herhangi bir işlemi yerine

getirirken, işbu Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını

kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.8. Platform dahilinde, Üye tarafından, puan verme ve yorum yapma, yapılan yorumları okuma gibi yeni uygulamalar da getirilebilecektir. Bu uygulamaların içerik ve şartlarının belirlenmesi SANDRO inisiyatifinde olacaktır. Üye, bu uygulamalar kapsamında SANDRO tarafından belirlenebilecek ve onun inisiyatifinde her zaman tek taraflı olarak

güncellenebilecek kurallara uymakla yükümlüdür.

2.9. Üye tarafından yapılacak yorumlar, her halde; tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası

anlaşmalara aykırı içerikte olamayacaktır.

2.10. Üye, ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Platform ortamına eklediği dosyaların, askıya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Hakkında Kanun kapsamındaki tanımıyla özel nitelikli kişisel verilerini içeren ibarelere yer vermeyeceğini, vermesi halinde kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Platform’ un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.11. Üye’nin, Platform’un kullanımından ve Üye sıfatıyla Platform kapsamında gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan her

türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk bizzat ve münhasıran Üye’ye aittir. SANDRO, Üye’nin Platform üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Üyelik Sözleşmesi’ne ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan

doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Üye’nin Üyelik Sözleşmesin’de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine

getirmemesi nedeniyle SANDRO’nun uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Üye’ye rücu edilecektir.

 

3. Platform Güvenliğine İlişkin Hükümler


3.1. Üye’nin (i) Platform’un güvenliğini tehdit edebilecek, Platform’a ait yazılımların çalışmasını veya diğer Üye’nin Platform’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Platform’a bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi, Platform’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması,

silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Platform’un genel

güvenliğini tehdit edecek ve/veya Platform, SANDRO ve diğer Üye’ye zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Platform’un ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine

mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, SANDRO sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

3.2. SANDRO’nun belirli bir Üye için tekrarlanan işlem iptalleri veya sair nedenlerle Platform’un kötüye kullanıldığı ve/veya güvenlik şüphesi oluşturduğu ve/veya SANDRO’nun aradan çıkararak işlem gerçekleştirdiğine ilişkin şüphesi/tespiti oluşması ve/veya işbu Sözleşme’ye veya mevzuata aykırılık halinde, SANDRO kendi

takdirine bağlı olarak Üye’nin Platform’u kullanmasını askıya alabilecek ya da

engelleyebilecektir. Üye’nin bu nedenle SANDRO’dan herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

3.3. Üye, kendisine verilen üye adı ve/veya şifrenin belirlenmesi, güvenliği, başkasına verilmemesi, kullandırılmaması ve bunların

saklanması gibi hususlardan tamamen kendi sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonunun, Üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, Platform’ un suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve

kazanımların geri alınacağını, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka

şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal SANDRO’ya bildireceğini,

bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarında dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden SANDRO’nun doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

4. Hizmetlere ve Platforma İlişkin Koşullar


4.1. SANDRO tarafından satışa sunulan ürünler ve/veya verilen hizmetler değişkendir. Güncel markalar ve hizmetler için lütfen Site’yi ziyaret ediniz.

4.2. Platform üzerinden gerçekleştirilen ödemelerde Üye kredi kartı bilgileri SANDRO nezdinde saklanmamaktadır. 

4.3. Platform’da değişiklikler olabilir, başka bir ad altında daha farklı avantajlar sağlayan bir modele geçilebilir. Bu model değişikliklerinde, üyelikler otomatik olarak yeni modele çevrilecektir.

4.4. Üye, Platform’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Platform’a erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

4.5. Platform’un sağladığı ürünler, stok durumları ile ve/veya hizmetler, müsaitlik durumları ile sınırlıdır. Platform’da yayımlanan

stok durumu her zaman güncel durumu yansıtmayabilir. SANDRO, stoklarda bulunmayan ürünler ve/veya müsait olmayan rezervasyonlar ile ilgili yapılan işlemleri derhal iptal edecek ve ödenen bir bedel söz konusu ise iadesini gerçekleştirecek ve başka herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

4.6. Site ile link oluşturmak isterseniz, bu link Site’nin ana sayfasına yönlendirilmelidir.

4.7. Resmi makamlardan Üye’ye yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya Üye’nin SANDRO sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik

sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, SANDRO, Üye’nin kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

4.8. SANDRO internet sitesi ile sahip olduğu tüm alt sitelerinin ve diğer bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamak SANDRO’nun sorumluluğundadır. Ticari amaçlı, iyi niyetli ya da başka bir amaçla, web siteleri ve diğer bilgi teknolojileri sistemlerinde bulunabilecek zafiyetlerin tespitine yönelik taramalar ve tespit edilebilecek zafiyetlerin suiistimal edilerek sistemlere zarar verilmesi, bilgi sızdırma vb. faaliyetler yasa dışıdır. Bu gibi

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi durumunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yaptırım uygulanabilir. Bu gibi girişimlerde bulunulması halinde, SANDRO yapılan saldırının tipi, saldırı zamanı, saldırgana ilişkin

yasa kapsamında toplanan verilerle birlikte hukuki süreç başlatma ve süreç sonucunda para cezası ya da hapis cezasına varacak cezaları talep etme hakkını saklı tutar.

 

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması


5.1. SANDRO tarafından web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir

alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için Üye, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Üye, Site’ye girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı

sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

5.2. SANDRO, Platformun hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir. SANDRO, Platform’u “OLDUĞU GİBİ” sağlamakta olup Platform’un hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya

Üye’nin kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. SANDRO, Üye’nin (i) Platform’u kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve

yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya

dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) hiçbir donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden

ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Platform üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik,

güncelleme ve benzeri çalışmalardan doğacak faktörlerden sorumlu değildir.

5.3. SANDRO, herhangi bir Üye’nin kast veya kusurundan kaynaklanan Üyelik Sözleşmesi’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya

iletişimin gecikmesi, iletişim hatası, izinsiz olarak hesaplara girilmesi, hesapların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumlulukkabul etmez. Platform’a ya da link verilen sitelere girilmesi, Platform’un kullanılması ile Üye’nin Platform’u ziyaret etmesi ve kullanımı sonucunda

doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere SANDRO’nun her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

5.4. Üye, Platform ve Platform üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis

sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu

hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda SANDRO’nun herhangi bir sorumluluğunun

bulunmadığını, Platform’un işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman

teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

5.5. Üye/Üyeler, internet sitesi üzerinde bir başka internet sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan link'ler bulunabileceğini,

bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin SANDRO ile ilgisi olmadığını ve SANDRO’nun bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya

içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan

içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin ve/veya içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, sitenin kullanım şartlarını okumamış veya

okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi

veya manevi, müsbet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan SANDRO veya ona bağlı herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, sitede yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin SANDRO tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan ederler.

 

6. Fikri Mülkiyet


6.1. Site’de bulunan her türlü medya (sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, yorumlar, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni

vb.) üzerindeki fikri mülkiyet hakkı SANDRO’ya aittir. Bu medyanın, online

sisteminde görülmesi için gerekli olması hali haricinde Sitede sunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 sayılı Fikir ve Satan Eserleri

Kanunu'na aykırı olacak ve hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır.

6.2. Yukarıda belirtilen hükümden bağımsız olarak, sitenin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz ve SANDRO, siteden wallpaper, screen saver ve diğer programlarını indirme imkânını verebilir. Bu sitede yer alan dokümanlar ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikteki her türlü kullanım sonrasında ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar Üye’ye aittir.

6.3. Üye web sitesi üzerinde üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, belge, yazılım, tasarım, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, SANDRO’nun

bu materyallerle ilgili olarak 5846 sayılı Fikir ve Satan Eserleri Kanunu'nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların SANDRO’nun izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayımlanamayacağını,

satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmektedir.

6.4. Site’de yayımlanan tüm logolar, marka ve kurumsal amblemler (“Sınai Mülkiyete Konu Değerler”) 6769 sayılı Sınai Mülkiyet

Kanunu hükümleri uyarınca korunmaktadır. Sınai Mülkiyete Konu Değerler hiçbir şekilde kopyalanamaz ve kullanılamazlar. Üye, Sınai Mülkiyete Konu Değerlerin veya internet sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya internet sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek

bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten SANDRO’nun veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının,

hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

6.5. Üye, Platform’ un  bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu; üçüncü kişilere ait görsellerin, düşüncelerin, telif hakkını haiz içeriklerin ve benzerlerinin sistemde izinsiz olarak kullanılmasından ilgili üyenin mesul

olacağını ve kati suretle Platform’ un sorumluluğunda olmadığını ve gerekli

tedbirlere başvurup, yasal süreç başlatabileceğini; ortama eklenecek yazışma,

konu başlıkları ile rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olması gerektiğini ve söz konusu yazışmalar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Platform’a devredildiğini; kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. SANDRO, Üyeler’in ürettiği ve yayımlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayımlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Platform içinde SANDRO tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayımlanan bu bilgilerin başka üyeler tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayımlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde Üye, SANDRO’dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

 

7. Mücbir Sebepler


7.1.  Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın SANDRO’nun ve Üye’nin kontrolü dışında gelişen ve SANDRO’nun ve Üye’nin bu Üyelik Sözleşmesin’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir:

· Tabiat hadisesi, tabii afetler, (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını, patlama, fırtına, göç veya diğer bir doğal felaket),

· Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, seferberlik,

· Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar, iş eylemleri veya

boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları,

· Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,

· Teknolojik nedenler, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi,

· Platform’a erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler

· SANDRO kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar.


7.2. Mücbir Sebepler SANDRO’nun işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, SANDRO ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

8. Sözleşmenin Sona Ermesi


8.1. İşbu Sözleşme, Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya SANDRO tarafından haklı

sebeple üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

8.2. SANDRO Üye’nin Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin üyeliğini iptal ederek Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebilecektir.

8.3. Üye’nin vefat etmesi veya fiilen Platform’u kullanımının mümkün olmaması durumunda ve/veya SANDRO’nun herhangi bir sebeple hukuken tasfiyesi halinde ve/veya sair bir şekilde SANDRO’nun Platform

üzerinden hizmet vermeyi sonlandırması halinde, işbu Üyelik Sözleşmesi kendiliğinden sona erecektir. 

8.4. Üye, SANDRO’nun dilediği zamanda işbu Üyelik Sözleşmesini veya Platformu süreli veya süresiz olarak askıya alınması veya

tamamen durdurulmasından dolayı Platform’un üyelere veya üçüncü kişilere karşı

bir sorumluluğu olmayacağını kabul eder.

 

9. Uyuşmazlıkların Çözümü


9.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya onunla bağlantılı uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.