{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }

ÜYELİK İLE YAPACAĞINIZ İLK ALIŞVERİŞİNİZE ÖZEL %10 İNDİRİM KODU: ''HOSGELDINIZ10''

Ön Bilgilendirme Formu

SİPARİŞ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU


İşbu Sipariş Ön Bilgilendirme Formu’ndaki bilgiler ticari amaçla, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca aşağıda belirtilen ürünlerin (“Ürün/Ürünler”) SATICI tarafından tüketici sıfatını haiz olan ALICI’ya satılmasına ilişkin olarak verilmektedir.

1. TARAFLAR


SATICI:

Unvanı                         :

Doğuş Perakende Satış Giyim ve Aksesuar A.Ş.


Adres                              :

Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 249 Sarıyer/İstanbul


Telefon                         :

0212 800 30 00


Faks                             :

0212 800 32 65E-Posta                          :

destek@sandro.com.trALICI (TÜKETİCİ/MÜŞTERİ):

Adı,Soyadı/ Unvanı     :

[…]


Adres                            :

[…]


Telefon                         :

[…]


E-Posta                         :

[…]İşbu Sipariş Ön Bilgilendirme Formu’nda SATICI ve ALICI ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.


Sipariş Ön Bilgilendirme Formu’na konu Ürünler’in miktarı, marka ve modeli, ödeme ve teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.


ÜRÜN :


Toplam (miktar)        : 

[…]


Cinsi / Türü               :

[…]


Marka / Modeli         :

[…]


ÖDEME BİLGİLERİ:


Kart Üzerindeki İsim:

[…]


Kart Tipi                    :

[…]


Kart Numarası           :

[…]


Taksit Bilgisi             :

[…]


TESLİMAT BİLGİLERİ:

Adı,Soyadı/Unvanı   :

[…]

Adres                         :

[…]

Telefon                      :

[…]

E-Posta                      :

[…]


2. TESLİMAT VE İADE

2.1 ALICI, kredi kartı veya banka kartı aracılığı ile peşin veya taksitli şekilde ödeme yapacak olup; Ürünler, SATICI’ya siparişin iletildiği günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde kargo vasıtası ile Teslimat Adresi’ne teslim edilecektir. 


2.2 Ürünler'in teslim masrafı olan kargo ücreti, ürün bedeline dahil olmayıp; ALICI tarafından ödenecektir.


2.3 SATICI, Ürünler’i anlaşmalı kargo firması (Yurtiçi Kargo) aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, ALICI’nın Ürün’ü, kargo firmasının, SATICI tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir. Bu hususta ALICI'ya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır.


5.4 ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.


2.5 Ürünler’in teslimı anında ALICI'nın veya ALICI’nın teslim edilecek kişi olarak tayin ettiği kişinin teslimat adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI'nın sorumluluğundadır. Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden ve bu nedenle Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan hiçbir zarardan SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI'nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır.


2.6 ALICI’nın kusuru veya ihmali dolayısıyla Ürünler’in belirtilen süre içerisinde ve/veya taahhüt edilen şekilde ve kişiye teslim edilememesi durumunda SATICI’ya sorumluluk atfedilemez.


2.7 Taraflar, aşağıdaki şartların SATICI tarafından sağlanması hâlinde ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta başka bir Ürün tedarik edilebileceği hususunda mutabıklardır:


  • Haklı bir nedenle Sözleşme konusu Ürün’ün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması.
  • ALICI’nın açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirerek onaylarını alması.


2.8 SATICI, sipariş konusu Ürün’ün tedarikinin imkânsızlaşması halinde, Ürün’ü teslim etme ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde iade etmesi zorunludur.


2.9 TÜKETİCİ’ye ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile Ürün’ün tesliminden sonra ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine veya ALICI’nın teslim edilecek kişi olarak tayin ettiği kişiye teslim edilmiş olması kaydıyla Ürünü 10 (on) gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde kargo masrafını SATICI üstlenmez.


2.10 İşbu Sipariş Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilir ise, ALICI’nın Ürün bedelini ödeyerek SATICI’yı bilgilendirmesine dek; SATICI Ürün’ün teslimi yükümlülüğünden imtina eder.


2.11 SATICI mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Ürün’ü/Ürün’leri süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu ALICI’ya bildirecektir. Bu takdirde ALICI (i) siparişin iptal edilmesini, (ii) Sözleşme konusu Ürün’ün/Ürün’lerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya (iii) teslimat süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, Ürün’ün/Ürün’lerin tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.


2.12 Aşağıdaki bilgilerin yer alacağı fatura, aşağıda yer alan bilgilerin Ürün’ün teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.FATURA BİLGİLERİAdı/Soyadı/Unvanı           :

Vergi Dairesi/Numarası    :

[…]

[…]

Fatura Adresi                    :

[…]

İletişim Bilgileri               :

[…]


3. CAYMA HAKKI VE KULLANIM BİLGİLERİ


3.1 ALICI’nın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Ürün’ü teslim aldığı veya Ürün’ün teslimat adresindeki 3. Kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde Ürün’ü reddederek/iade ederek Sözleşme’den cayma hakkı bulunmaktadır. 


3.2 Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ya bu hakkın kullanıldığının;


  • SATICI’nın Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 249 Sarıyer/İstanbul adresine yazılı olarak veya
  • Bir kalıcı veri taşıyıcısı ile destek@sandro.com.tr e-posta adresine gönderilecek bir e-posta aracılığı ile


bildirilmesi gerekmektedir.


3.3 ALICI, cayma hakkını kullanırken;


  • ALICI’ya veya ALICI’nın teslim edilecek kişi olarak tayin ettiği kişiye teslim edilen ürünün faturasını,
  • Kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilecek Ürünler’i


SATICI’ya teslim etmesi gerekmektedir.


3.4 Cayma halinde ilgili Ürün’ün azami 14 (ondört) gün içerisinde geri gönderilmesi zorunlu olup; anlaşmalı kargo firmamız Yurtiçi Kargo’nun (ALICI’ya Ürün teslimatını yapmış veya bir başka yakın) herhangi bir şubesinden tarafımıza ücretsiz gönderilmesi mümkündür.


3.5 ALICI’nın tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu Ürün’e ait faturanın tacir ALICI adına kesilmesi durumunda, ALICI’nın tüketici hakları hariç olmak üzere, Ürün’ü iade etmek istemesi halinde, Ürün’ü, iade ederken düzenlenecek iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. (ALICI’nın tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu Ürün’e ait faturanın tacir ALICI adına kesilmesi durumunda; ALICI, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.)


3.6 ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde Ürün bedelinin ALICI’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.


3.7 Cayma hakkı kullanılması mümkün olan Ürünler’de, cayma bildirimi yapılarak SATICI’ya gönderilen Ürünler’e ait kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI bu durumda söz konusu kargo ücretini ödeyeceğini bilir ve kabul eder. 


3.8 ALICI veya ALICI’nın teslim edilecek kişi olarak tayin ettiği kişi tarafından teslim alınmış olan Ürün’ün değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, cayma süresi içinde Ürün’ü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma hakkının kullanılması tarihine kadar geçen süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebileceğini, SATICI'nın cayma bildirimini kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI'ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceğini kabul eder.


Ürün’ün olağan kullanım dışında kullanımından ötürü meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ya da genel olarak ALICI’nın kusuru sebebiyle Ürün’de değer azalmasının ve bozulmanın mevcut olması veya Ürün’ün telef olması halinde ALICI, değerdeki bu azalmayı ve iade imkânsızlığı var ise Ürün’ün değerini (yukarıdaki satış fiyatını) SATICI'ya derhal, nakden ve defaten tazmin edecektir.


3.9 ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:


a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve ALICI’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine gönderilmesi.


4. GENEL HÜKÜMLER


4.1 İşbu bilgiler, ticari amaçlarla verilmektedir. Mesafeli Satış Sözleşmesi ticari amaçlarla yapılmıştır.


4.2 İşbu Sipariş Ön Bilgilendirme Formu’ndaki tüm açıklamalar ve bilgiler ALICI’nın işbu formu onayladığı an itibari ile geçerli olacak ve ALICI tarafından […] sitesinde elektronik ortamda okunup (ayrıca e-postasına iletilmiştir) teyit edildikten sonra, Taraflar’ın Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden doğan ödeme/teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri tarihe kadar yürürlükte kalacaktır.


4.3 Ürün'ün teslim masrafı olan kargo ücreti, ürün bedeline dahil olmayıp; ALICI tarafından ödenecektir.


4.4 ALICI, talep ve şikayetlerini yukarıda bulunan SATICI’nın adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilecektir. Bu durumda SATICI, ALICI’nın haklı talep-şikayetlerini karşılamak ve çözüme kavuşturmak hususunda gerekli her türlü özeni göstereceğini beyan etmektedir. 


4.5 Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar TÜKETİCİ’nin Ürün’ü/Ürün’leri satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


4.6 Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik uyarınca ALICI, işbu Sipariş Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan bilgileri edinerek işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu onaylamadıkça Mesafeli Satış Sözleşmesi akdedilemez. İşbu Sipariş Ön Bilgilendirme Formu, […] tarihinde SATICI tarafından düzenlenmiş ve ALICI’nın onayına sunulmuştur.


4.7 ALICI, SATICI’nın internet sitesindeki işbu Sipariş Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyup bilgi sahibi olduğunu, kabul ettiğini, kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt eder.