{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }

ÜYELİK İLE YAPACAĞINIZ İLK ALIŞVERİŞİNİZE ÖZEL %10 İNDİRİM KODU: ''HOSGELDINIZ10''

Mesafeli Satış Sözleşmesi


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


Madde 1 - TARAFLAR


SATICI :

Unvanı                     :

Doğuş Perakende Satış Giyim ve Aksesuar A.Ş.


Adres                       :

Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 249 Sarıyer/İstanbul


Telefon                    :

0212 800 30 00


Faks                         :

0212 800 32 65E-Posta                    :

destek@sandro.com.trALICI (TÜKETİCİ) :

Adı,Soyadı/ Unvanı :

[…]


Adres                       :

[…]


Telefon                    :

[…]


E-Posta                    :

[…]İşbu Mesafeli Satış Sözleşme’sinde (“Sözleşme”) SATICI ve ALICI ayrı ayrı “Taraf, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.


Madde 2 – KONU

Bu Sözleşme’nin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.sandro.com.tr simli internet sitesinden ("İnternet Sitesi") elektronik ortamda sipariş verdiği, aşağıda belirtilen ürünlerin ("Ürün/Ürünler") satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


MADDE 3 – ÜRÜN, BEDEL, ÖDEME VE TESLİMAT


İşbu Sözleşme’ye konu Ürünler’in miktarı, cinsi/türü, marka ve modeli, ödeme ve teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

ÜRÜN :

Toplam (miktar)        : 

[…]

Cinsi / Türü               :

[…]

Marka / Modeli         :

[…]

ÖDEME BİLGİLERİ:

Kart Üzerindeki İsim:

[…]

Kart Tipi                    :

[…]

Kart Numarası           :

[…]

Taksit Bilgisi             :

[…]

TESLİMAT BİLGİLERİ:

Adı,Soyadı/Unvanı   :

[…]

Adres                         :

[…]

Telefon                      :

[…]

E-Posta                      :

[…]


MADDE 4 – CAYMA HAKKI VE KULLANIM BİLGİLERİ


4.1 ALICI’nın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Ürün’ü teslim aldığı veya Ürün’ün teslimat adresindeki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde Ürün’ü reddederek/iade ederek Sözleşme’den cayma hakkı bulunmaktadır. 


4.2 Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ya bu hakkın kullanıldığının;


i. SATICI’nın Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 249 Sarıyer/İstanbul adresine yazılı olarak veya

ii. Bir kalıcı veri taşıyıcısı ile destek@sandro.com.tr e-posta adresine gönderilecek bir e-posta aracılığı ile


bildirilmesi gerekmektedir.


4.3 ALICI, cayma hakkını kullanırken;


i. ALICI’ya veya ALICI’nın teslim edilecek kişi olarak tayin ettiği kişiye teslim edilen Ürün’ün faturasını, 

ii. Kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilecek Ürünler’i


SATICI’ya teslim etmesi gerekmektedir.


4.4 Cayma halinde ilgili Ürün'ün azami 10 (on) gün içerisinde geri gönderilmesi zorunlu olup; SATICI’nın anlaşmalı kargo firması olan Yurtiçi Kargo’nun (ALICI’ya Ürün teslimatını yapmış veya bir başka yakın) herhangi bir şubesinden SATICI’ya ücretsiz gönderilmesi mümkündür.


4.5 ALICI’nın tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya sözleşme konusu Ürün’e ait faturanın tacir ALICI adına kesilmesi durumunda, ALICI’nın tüketici hakları hariç olmak üzere, Ürün’ü iade etmek istemesi halinde, ürünü, iade ederken düzenlenecek iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. (ALICI’nın tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu Ürün’e ait faturanın tacir ALICI adına kesilmesi durumunda; ALICI, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.)


4.6 ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde Ürün bedelinin ALICI’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.


4.7 Cayma hakkı kullanımı mümkün olan Ürünler’de, cayma bildirimi yapılarak SATICI’ya gönderilen Ürünler’e ait kargo ücretleri ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI bu durumda söz konusu kargo ücretini ödeyeceğini bilir ve kabul eder. 


4.8 ALICI veya ALICI’nın teslim edilecek kişi olarak tayin ettiği kişi tarafından teslim alınmış olan Ürün’ün değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. 


4.9 Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, cayma süresi içinde Ürün’ü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma hakkının kullanılması tarihine kadar geçen süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI, cayma hakkını kaybedebileceğini, SATICI'nın cayma bildirimini kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI'ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceğini kabul eder.


4.10 Ürün’ün olağan kullanımı dışında kullanımından ötürü meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ya da genel olarak ALICI’nın kusuru sebebiyle Ürün’de değer azalmasının ve bozulmanın mevcut olması veya söz konusu Ürün’ün telef olması halinde ALICI, değerdeki bu azalmayı ve iade imkânsızlığı var ise Ürün’ün değerini (yukarıdaki satış fiyatını) SATICI’ya derhal, nakden ve defaten tazmin edecektir.


4.11 ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:


a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

Ç) Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

Ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve ALICI’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine gönderilmesi.


MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER


5.1 ALICI, SATICI’nın İnternet Sitesi’nde gösterilen Ürünler’in temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin Sipariş Ön Bilgiler Formu’nda belirtilen bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit-onayları verdiğini kabul eder.


5.2 ALICI, kredi kartı veya banka kartı aracılığı ile peşin veya taksitli şekilde ödeme yapacak olup; Ürünler, SATICI’ya siparişin iletildiği günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde kargo vasıtası ile Teslimat Adresi’ne teslim edilecektir. 


5.3 Ürünler'in teslim masrafı olan kargo ücreti, ürün bedeline dahil olmayıp; ALICI tarafından ödenecektir.


5.4 SATICI, Ürünler’i anlaşmalı kargo firması (Yurtiçi Kargo) aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, ALICI’nın Ürün’ü, kargo firmasının, SATICI tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir. Bu hususta ALICI'ya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır.


5.5 ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.


5.6 Ürünler’in teslimı anında ALICI'nın veya ALICI’nın teslim edilecek kişi olarak tayin ettiği kişinin teslimat adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI'nın sorumluluğundadır. Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden ve bu nedenle Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan hiçbir zarardan SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI'nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır.


5.7 Taraflar, aşağıdaki şartların SATICI tarafından sağlanması hâlinde ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta başka bir Ürün tedarik edilebileceği hususunda mutabıklardır:


  • Haklı bir nedenle Sözleşme konusu Ürün’ün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması.
  • ALICI'nın açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirerek onayını alması.


5.8 SATICI, sipariş konusu Ürün’ün tedarikinin imkânsızlaşması halinde, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya bildirir ve 14 (ondört) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.


5.9 ALICI'nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Tereddüte mahal vermemek bakımından; ALICI'nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme'nin Taraflar’ı yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. Peşin satışlarda Ürün’ün tesliminden önce Ürün bedeli SATICI'ya tamamen ödenmediği hallerde SATICI tek taraflı olarak Sözleşme’yi feshedebilir ve Ürün'ü teslim etmekten imtina edebilir. 


Taksitli satışlarda, Ürün’ün ALICI’ya tesliminden sonra, vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI’nın Sözleşme’yi tek taraflı fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır.   Herhangi bir sebepten dolayı Ürün’ün tesliminden sonra ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini SATICI’ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, ALICI kendisine veya ALICI’nın teslim edilecek kişi olarak tayin ettiği kişiye teslim edilmiş olması kaydıyla Ürün’ü 3 (üç) iş günü içinde SATICI'ya iade etmek zorunda olup, SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. Bu takdirde kargo masrafını SATICI üstlenmez.


5.10 SATICI mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Ürün’ü/Ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu ALICI’ya bildirecektir. Bu takdirde ALICI (i) siparişin iptal edilmesini, (ii) sözleşme konusu Ürün’ün/Ürünler’in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya (iii) teslimat süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün/ler tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.


5.11 ALICI Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini Sözleşme’nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanalları ile SATICI’ya bildirebilir.


5.12 ALICI tarafından Şipariş Ön Bilgilendirme Formu’nu almasını ve teyidini müteakiben onaylanan işbu Sözleşme, ilgili hükümler saklı kalmak üzere, tarafların Sözleşme’den doğan ödeme/teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar yürürlüktedir.


6.GİZLİLİK, GÜVENLİK, KİŞİSEL BİLGİLER İLE İLGİLİ KURALLAR


SATICI’nın İnternet Sitesi’nde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir. ALICI İnternet Sitesi’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI'ya aittir. 


ALICI'nın İnternet Sitesi’ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen ad soyadı, telefon, doğum tarihi ve e posta adresi şeklindeki bilgiler, SATICI tarafından, www.sandro.com.tr/kvkk-politikamiz’da yer alan Sandro Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen ve özellikle Sandro tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, SATICI tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, SATICI’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, SATICI ve SATICI ile iş ilişkisi içinde olan ilgili kişilerin hukuki, stratejik ve ticari iş güvenliğinin temini amaçlarıyla, belirtilen kişilerce ve belirtilen kişilerle, belirtilen kapsam ve ölçüde, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. 


Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. 


ALICI, kişisel verilerinin korunması ile ilgili her türlü bilgi ve açıklamaya www.sandro.com.tr/kvkk-politikamiz’da yer alan Sandro Kişisel Verilerin Korunması Politikası üzerinden ulaşabilir. ALICI SATICI'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. 


ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.  


İnternet sitesine ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI'ya aittir. SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından İnternet sitesinden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur. İnternet sitesinden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.


MADDE 7 – DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME


Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI ve ALICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

ALICI, işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Sipariş Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri İNTERNET SİTESİ’nde elektronik ortamda gördüğünü ve (ilgili Sözleşme ayrıca ALICI’nın vermiş olduğu e-mail adresine de gönderilmektedir.) tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay vererek Ürün’ü sipariş ve işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.